English book

Piotr Barczak - Co działa w psychoterapii?  (…) Nie pytam więc czy psychoterapia działa . Pytanie to byłoby – w gruncie rzeczy – obraźliwe dla setek moich pacjentów: dla Franka, który zaczynał terapię z pseudonimem Król Błękitu , bo pił przez lata tylko denaturat; dla Elizy, która piła, ćpała, brała leki i doświadczyła bardzo rozległego molestowania seksualnego przez wielu członków rodziny, a dzisiaj jest normalną, zdrową, pełną życia kobietą; dla Karola, który nie był w stanie się ożenić (...)”


(...) Alan Parson w znakomitej pracy Szkoła przetrwania podkreśla, że głównym czynnikiem wpływającym na chęć przeżycia (np. obozu koncentracyjnego czy katastrofy), jest ludzka determinacja, energia, chęć życia, tzw. elan vitale. (...)(...) Zmiana kosztuje, często bardzo wiele, np. utratę jedynego środowiska, w którym znajdowało się oparcie i zrozumienie. Kiedy masz ukończone czterdzieści lat, nie jest łatwo zbudować nowe środowisko. (...)”


(...) Może to górnolotne słowa, ale bez miłości wszystko karleje, a z miłością wszystko rośnie. (...)”


(...) Nie ma negatywnych uczuć. Uczucia po prostu są. To my nadajemy im błędne zabarwienia. (...)”
Wydawca:

Ewa Ławreszuk

Zamów i napisz co myślisz o książce: ksiazka@metodafeldenkraisa.org
Piotr Barczak - What Works in Psychotherapy?

Piotr BARCZAK (1954 – 2010) in response to a question posed in the title of What Works in Psychotherapy? lists seven factors necessary in the psychotherapeutic process. The author goes back to his professional achievements and brings real-life examples.

The reader, following step by step these factors has the impression that the author is sitting next to him/her and talks about how significant a person’s determination is, his/her relationship with the therapist, the therapist's development, how to approach inevitably encountered lapses, why the tasks and vision of health are so important and what the role of emotions in recovery is.