Moshé Feldenkrais - Praktyczna walka wręcz  


Książka Moshé Feldenkraisa Praktyczna walka wręcz to unikalny program szkolenia oparty na jednej z technik judo. Autor opracował go dla żołnierzy podczas II wojny światowej. Dzięki dziesięciu godzinnym lekcjom żołnierze mieli nauczyć się obrony przed uzbrojonym przeciwnikiem w jak najszybszy i najbardziej efektywny sposób.

Feldenkrais w całej książce bardzo podkreśla znaczenie procesu uczenia się. Zachęca czytelnika do utrzymania stanu spokoju i rozluźnienia, do wykonywania ruchów powoli i precyzyjne, z wyczuciem czasu, do przyswajania ruchów przez powtarzanie. Ma to pozwolić na osiągnięcie spontaniczności ruchów, które będą zarazem poprawne i precyzyjne. Twierdzi, że zawodnik musi najpierw nabyć umiejętność, a następnie ją praktykować.

Tak więc pierwsze trzy lekcje dotyczą technik podstawowych, które są następnie wykorzystywane i wdrażane w różnych sytuacjach, np. podczas ataku osoby uzbrojonej lub nieuzbrojonej, nadchodzącego z różnych stron. Metoda wykorzystania technik podstawowych w ruchach bardziej zaawansowanych pogłębia proces uczenia poprzez dokonywanie wyboru, posiadanie alternatywy.

Moshé Feldenkrais, wyjaśniając w rozdziałach kolejne chwyty, zwraca szczególną uwagę na to, aby wykonywać ruchy powoli, powtarzać je powoli, nie ignorować kierunku i toru ruchu w przestrzeni. Warto zwrócić uwagę, iż Autor nie używa specjalistycznych nazw anatomicznych części ciała ludzkiego (występują proste określenia takie jak dłoń, ręka, noga). Wszystkie te elementy zachowały się do dziś, pomimo około czterdziestu lat ewolucji, w samej Metodzie Feldenkraisa.

Niniejsza publikacja skierowana jest głównie do czytelników zafascynowanych Metodą Feldenkraisa, niejako jej koneserów... Pokazuje m.in. dokąd sięgają jej korzenie oraz skąd jej twórca czerpał pomysły. Jest to jedna z kilku, historycznych już teraz, książek na temat sztuk walk napisanych przez Autora...

Ewa Ławreszuk, Nauczyciel Metody Feldenkraisa

Wydawca nie zachęca do stosowania walki wręcz. Nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie w praktyce treści książki.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!