Strona Główna Metoda Feldenkraisa Metoda Lawresh Kontakt


  22.02, 07:21

Sposoby uczenia się w Metodzie Feldenkraisa

Proces nauczania w Metodzie Feldenkraisa opiera się na polepszeniu samo wyczuwania, spostrzegania, koncentracji oraz oceniania przez ćwiczącego swoich własnych reakcji. Metoda ta uczy jak się bardziej świadomie poruszać, jak wykorzystać możliwości ruchowe, możliwości uczenia się nowych aktów ruchowych oraz zdolność łączenia różnego typu ruchów. Ostatnie lata pokazują jak zaczyna się włączać ciało i jego obserwacje w proces własnych doświadczeń. Nawet psychiatrzy i fizjolodzy stwierdzają, że Metoda ta uzupełnia inne sposoby odczuwania swoich ruchów i zachowań oraz bywa często uzupełnieniem naszej aktywności fizycznej.

Istnieją dwa główne sposoby (techniki) uczenia się w Metodzie Feldenkraisa: zajęcia grupowe i warsztaty jako Świadomość Poprzez Ruch oraz lekcje indywidualne jako Integracja Funkcjonalna.


Nasza polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych zwane w skrócie RODO, które ma na celu ujednolicenie regulacji związanych z ochroną danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Copyright © 2007-2017 Ewa Lawresh, wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie jakichkolwiek treści bez zezwolenia zabronione.

Nazwy Feldenkrais®, Feldenkrais Method®, Functional Integration® i Awareness Through Movement® są zarejestrowanymi markami usług FELDENKRAIS GUILD® of North America.