Strona Główna Metoda Feldenkraisa Metoda Lawresh Kontakt


  17.11, 08:42

Lekcje indywidualne Integracja Funkcjonalna

Integracja Funkcjonalna (Functional Integration®, FI) to lekcja odbywająca się w kontakcie bezpośrednim nauczyciela z uczniem. 'Integracja' - zjednoczenie ciała i umysłu w sposób sensowny i praktyczny w skutek uczenia się oraz na nowo doświadczania siebie i swoich potrzeb. 'Funkcjonalna' - łatwiejsze, bezproblemowe i proste funkcjonowanie w podejmowaniu działań i w zajęciach codziennego życia.

W Integracji Funkcjonalnej nauczanie odbywa się w sposób niewerbalny. Prowadzący kreuje uczenie się doświadczania dopasowanego do indywidualnych, wyjątkowych potrzeb ucznia. Nie ma ułożonych sekwencji ruchów, ułożonych serii lekcji czy przygotowanych standardowych lekcji. Prowadzący korzysta ze swojej wiedzy, zdolności, z własnego doświadczenia uczenia się ruchu, spostrzegawczości, samoobserwacji. Sam musi być dobrze zorganizowany w tym niewerbalnym dialogu ruchowym, w odpowiedzi dostosowując się do ruchu ucznia, który poddaje się jego sugestiom. Jak mawia znany praktyk Feldenkraisa: „To jest jak taniec...”, sprzężenie zwrotne obu osób.Precyzyjne prowadzenie ciała przez powolny, niewielki, lekki ruch to impuls dla ruchu oraz procesu oddychania. Uczeń prowadzony przez łagodny, delikatny, spokojny dotyk, staje się świadom istniejących w nim wzorców ruchowych, organizacji ciała oraz nowych możliwości. Ta jasna informacja bardziej funkcjonalnej organizacji ciała przesyłana jest do systemu nerwowego ucznia. W tym samym czasie jest możliwy dostęp do aktywności motorycznej ludzkiego systemu nerwowego. Nauczyciel delikatnie pokazuje odtworzenie naturalnych wzorców ruchowych, przygotowując układ nerwowo-mięśniowy do nowej organizacji ruchu – pozwalając na dojście do równowagi i ładu przez powrót do ruchu dziecka. Poprawia się funkcjonowanie całego organizmu, jest możliwe dostrzeżenie nowych możliwości ruchowych, wraca dobre samopoczucie, a wcześniejsze problemy ograniczające ruch zmniejszają się, a nawet rozwiązują się całkowicie...

Lekcja Integracji Funkcjonalnej jest przeżyciem często nie do porównania. Sama procedura, bezpieczny sposób traktowania ucznia, są bardzo przyjemne, nienachalne, niedokuczliwe. Jakość dotyku jest nieinwazyjna lecz informacyjna. Jak mawia znany międzynarodowy trener tej Metody: „TAK dotyka tylko matka... lub nauczyciel Metody Feldenkraisa...”.

Uczeń może leżeć lub siedzieć na niskim, specjalistycznym stole (lub być w pozycji klęczącej czy stojącej) mając na sobie luźne, wygodne ubrania. Zawsze jest w pełni ubrany - aby móc zauważyć zmiany przed i po lekcji, bez przebierania się i w ten sposób „zrzucania” z siebie zaobserwowanych i tych nie zaobserwowanych zmian...


Nasza polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych zwane w skrócie RODO, które ma na celu ujednolicenie regulacji związanych z ochroną danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Copyright © 2007-2017 Ewa Lawresh, wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie jakichkolwiek treści bez zezwolenia zabronione.

Nazwy Feldenkrais®, Feldenkrais Method®, Functional Integration® i Awareness Through Movement® są zarejestrowanymi markami usług FELDENKRAIS GUILD® of North America.