Strona Główna Metoda Feldenkraisa Metoda Lawresh Kontakt


  22.02, 06:35

Lekcja ATM    


Shichlul Ha’Yecholet...
Rozwiń swoje możliwości...

Lekcje grupowe Świadomość Poprzez Ruch

Świadomość Poprzez Ruch (Awareness Through Movement®, ATM) to lekcje (zajęcia lub warsztaty) grupowe odbywające się w kontakcie pośrednim nauczyciela z uczniami. Celem zajęć jest koncentracja na stawaniu się świadomym własnych przyzwyczajeń i wzorców ruchowych. Osiąganie samo w sobie jest mniej ważne.

W Świadomości Przez Ruch nauczanie odbywa się w sposób werbalny. Jest to szereg kierowanych ustnie sekwencji zdań, które pozwalają wykonywać łagodne, powolne, łatwe, zorganizowane ruchy, bez wysiłku, bez starania się, wg własnego tempa. Uczniowie wykonując ten ruch, stopniowo przechodzą od bardzo małych, prostych, pojedynczych ruchów, do większych, trudniejszych, złożonych ruchów. Czasem jet to duża różnica, od ruchu kilku milimetrów, po ruch obejmujący większy obszar ciała. Uczestnicy zajęć poruszają się sami, ruch wykonują w taki sposób, w jaki go zrozumieją i na tyle, na ile pozwala im ich system nerwowy. Są to tylko pewne sugestie przedstawiające ogólne ramy tego, co należy wykonać. Zalecane jest eksperymentowanie ruchem, dzięki czemu, w efekcie końcowym, zostaje wypracowany własny sposób wykonania danej sekwencji ruchowej. To bardzo twórcza, pobudzająca kreatywność technika.

Ważne, aby podczas lekcji szukać wygody i przyjemności. Prowadzący, na podstawie własnego procesu doświadczania siebie, umiejętnie obserwuje, współodczuwa ruch uczniów, co daje sprzężenie zwrotne między nimi.

Poza tym, czasem ruch wykonywany jest tylko w wyobraźni, dlatego sama myśl pobudza mięśnie do pracy, ponieważ sygnał nerwowy jest bodźcem do zmian na poziomie fizycznym.

Uczniowie pogłębiają świadomość siebie dzięki świadomemu poruszaniu się. Zaczynają aktywować w sobie więcej wyborów w myśleniu, emocjach i działaniu. Za pomocą tego systemu ćwiczeń możemy wprowadzać nowy wzór ruchowy i wzór postawy ciała. Staje się on lepszy, wydajniejszy, służący naszemu zdrowiu i wydobyciu piękna. Wykonujący ruchy bardzo często doświadczają poprawy w postawie ciała, lekkości w poruszaniu się, uwolnienia od chronicznego dyskomfortu i bólu. Jest to „odkrywcza wyprawa” do drzemiących w nas żywiołów, w głąb siebie, obserwowanie i poznawanie siebie w stosunku do naszego otoczenia. Zmiany te stają się zauważalne we wszystkich obszarach naszego życia.

W Świadomości Przez Ruch istnieje ponad 3.000 różnych sekwencji ruchowych, natomiast ich wariacji jest nieskończenie wiele. Sekwencje te oparte są na naturalnie rozwiniętych ruchach z wczesnego dzieciństwa oraz sięgają do ruchu wykonywanego, np. podczas tańca, sztuk walki, uprawianych sportów czy po prostu poruszania się na co dzień. Ruchy te opierają się na procesie sprzyjającym rozwojowi oraz na wyjątkowo innowacyjnych konfiguracjach.

W tych zajęciach grupowych, ćwiczenia odbywają się w pozycji leżącej, siedzącej, klęczącej, stojącej, etc. zazwyczaj jednak na podłodze, na macie, uczestnicy są ułożeni w grupie, w odstępach, tak aby czuć przestrzeń i nie zaburzać harmonii panującej w sali.


Nasza polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych zwane w skrócie RODO, które ma na celu ujednolicenie regulacji związanych z ochroną danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Copyright © 2007-2017 Ewa Lawresh, wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie jakichkolwiek treści bez zezwolenia zabronione.

Nazwy Feldenkrais®, Feldenkrais Method®, Functional Integration® i Awareness Through Movement® są zarejestrowanymi markami usług FELDENKRAIS GUILD® of North America.