Strona Główna Metoda Feldenkraisa Metoda Lawresh Kontakt


  22.02, 06:51

Biografia dr Moshé
Feldenkraisa
(1904-1984)

Dr Moshé Pinchas Feldenkrais urodził się 6 maja 1904 r. w Europie Wschodniej, w mieście Slawuta (Slavuta), w Rosji (na terenie dzisiejszej Ukrainy). Mieszkał w mieście Baranowicze (Baranovichi), na Białorusi. W 1917 r. w wieku 13 lat wyemigrował do Palestyny. Tam pracował jako robotnik jednocześnie ucząc się. W 1925 r uzyskał dyplom ukończenia szkoły średniej. W 1930 r. przeniósł się do Paryża, gdzie 3 lata później zdobył stopień inżyniera w L'Ecole des Travaux Publics de Paris. Następnie studiował na Uniwersytecie Sorbona, gdzie uzyskał stopień dr naukowego w dziedzinie fizyki, a później w inżynierii mechaniki (budowa maszyn), gdzie był studentem m.in. Marie Curie. Pracował wiele lat jako asystent nad pierwszymi badaniami jądrowymi w laboratorium zdobywcy Nagrody Nobla Frédérica Joliot-Curie w Paryżu. W 1951 r. dr M. Feldenkrais powrócił do Izraela i zamieszkał w Tel Awiwie, gdzie zmarł 1 lipca 1984 r.

Od lat młodzieńczych dr M. Feldenkrais interesował się Judo oraz wieloma sportami, wykazując ponadprzeciętne zainteresowanie, m.in. w kierunku zrozumienia mechaniki ludzkiego ciała oraz efektywności jego ruchów. Zainteresowania te doprowadziły go do prof. dr Jigoro Kano, twórcy sportu Judo, którego poznał w 1933 r. Stał się jego bliskim przyjacielem i korespondował z nim regularnie. Kano widział w nim tego, który stanie się „drzwiami”, przez które Wschód spotka się z Zachodem.

Podczas pobytu w Palestynie rozpoczął on naukę samoobrony Jiujitsu. Był współzałożycielem i członkiem Klubu Paryskiego Jujitsu, jednego z najstarszych klubów Judo w Europie, istniejącym do dzisiaj. Był jednym z pierwszych Europejczyków, którzy zdobyli czarny pas w Judo: pierwszy stopień w 1936 r., a drugi stopień w 1938 r . W tym też roku Moshé Feldenkrais poślubił bardzo mądrą kobietę, pediatrę, dr Yona Rubenstein. Małżeństwo trwało kilka lat. W późniejszych latach wydał swoje pierwsze książki o tej tematyce: Judo: The Art of Defense and Attack oraz Higher Judo: Groundwork.

Kontuzja kolana w 1929 r. podczas gry w piłkę nożną stała się zarzewiem genezy jego metody. Lekarze zalecali operację, jednak nie gwarantowali jej skuteczności. Dr M. Feldenkrais poszedł własną drogą, za pomocą eksperymentów postanowił odpowiedzieć na pytanie: jak odnieść lepszy pożytek z wrodzonych zdolności, aby pomóc sobie i innym. Stało się to zaczątkiem długofalowych badań relacji między ruchem a świadomością, w których wykorzystywał także swoją znajomość dziedzin wiedzy, t.j. fizyka, neurologia, cybernetyka, antropologia, anatomia, fizjologia, biologia, postawa i motoryka ciała, nauka o ruchu, ewolucja, psychologia, sztuki walki, wschodnie praktyki świadomości oraz inne metody somatyczne. Dr M. Feldenkrais był także zapalonym obserwatorem integralnego uczenia się niemowląt i małych dzieci. W swojej metodzie odtworzył on ciekawość dziecka – podekscytowanego uczeniem się i odkrywaniem nowych możliwości.

Opisane powyżej elementy doprowadziły dr M. Feldenkraisa do stworzenia Metody Feldenkraisa, która jest wyjątkową syntezą nauki i estetyki. Przemawia ona do uniwersalnych potrzeb człowieka. Wykorzystując wrodzoną zdolność do nauki, pozwala każdemu z nas w pełni rozwinąć własny potencjał, aby następnie dokonać zasadniczych postępów w całym naszym życiu. Dr M. Feldenkrais pracował nad swoją metodą przez 40 lat rewolucjonizując podejście do zrozumienia funkcjonowania człowieka.

Dr M. Feldenkrais jest autorem wielu książek na temat ruchu, uczenia się, świadomości człowieka, a także doświadczeń somatycznych. Teorię swojej metody pierwszy raz przedstawił w książce pt.: Body and Mature Behavior: A Study of Anxiety, Sex, Gravitation and Learning, która spotkała się z ogromnym uznaniem. Zgłębiał on prace autorów t.j. GI Gurdjieff, F. Matthias Alexander, Elsa Gindler i William Bates. Pojechał do Szwajcarii, aby pracować z Heinrich Jacoby.

Po powrocie do Izraela uzyskał międzynarodowe uznanie swojej metody prowadząc zajęcia grupowe i lekcje indywidualne. W 1954 r. osiadł w Tel Awiwie, gdzie zaczął nauczać w pełnym wymiarze godzin. Poświęcił się opracowaniu swojej metody w teorii i praktyce jako formie wzbogacającej wachlarz ruchowy człowieka i ekonomikę jego ruchu. W 1957 r. osobiście udzielał lekcji swojej metody premierowi Izraela, Dawidowi Ben-Gurion, umożliwiając mu m.in to, że stanął na głowie. Założył Instytut Feldenkraisa w Tel Awiwie i aż do swojej śmierci nauczał opracowanej przez siebie metody w licznych szkołach wyższych i na otwartych seminariach i konferencjach w Izraelu, USA i Europie.

W swoim życiu dr M. Feldenkrais pracował z różnymi ludźmi z ogromną gamą potrzeb uczenia się – od niemowląt z dziecięcym porażeniem mózgowym po wybitnych wykonawców np. muzyki, jak skrzypek Yehudi Menuhin. Przez wiele lat uczył dla dramaturga Petera Brook'a i jego Teatru Bouffes du Nord. Był współpracownikiem z myślicielami, takimi jak antropolog Margaret Mead, neurofizjolog Karl Pribram i badacze psychofizyki Jean Houston i Robert Masters.

Uczył w Izraelu i wielu krajach Europy w latach 60-tych i 70-tych oraz w Ameryce Północnej w latach 70-tych i 80-tych, gdzie poprowadził zajęcia grupowe: Świadomości Poprzez Ruch dla potencjalnych przyszłych nauczycieli w Esalen Institute w 1972 r.

Od 1969 r. do 1971 r. w Tel Awiwie wyszkolił swoją pierwszą, składająca się z 13 nauczycieli grupę. Natomiast w ciągu czterech lat, od 1975 r. do 1978 r., przeszkolił 65 nauczycieli w San Francisco w Lone Mountain College pod patronatem Humanistic Psychology Institute. W 1980 r., szkolenie nauczycielskie rozpoczęło 235 uczniów w Hampshire College w Amherst, w Massachusetts. Niestety z powodu choroby w 1981 r. dr M. Feldenkrais nie był już w stanie doprowadzić do końca tego szkolenia. W ciągu kolejnych trzech lat przeszedł trzy zawały, po czym zmarł w swoim domu w Tel Awiwie w 1984 r.

Rozmach, zapał i precyzja pracy Feldenkraisa znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w neurologii, psychologii, sporcie, samoleczeniu, w rehabilitacji, czy w występach scenicznych np. aktorów, śpiewaków operowych, tancerzy, osób starczych wiekiem oraz dzieci. Dr Moshé Feldenkrais był inżynierem, fizykiem, wynalazcą, uprawiał sztuki walki i studiował rozwój fizyczny człowieka. Obecnie na całym świecie pracuje już kilka tysięcy wykwalifikowanych nauczycieli Metody Feldenkraisa.

O Moshé Feldenkraisie: Rozmowa z Mia Segal i jej córką, Leora Gaster; Teksas, 15.04.2010


Nasza polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych zwane w skrócie RODO, które ma na celu ujednolicenie regulacji związanych z ochroną danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Copyright © 2007-2017 Ewa Lawresh, wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie jakichkolwiek treści bez zezwolenia zabronione.

Nazwy Feldenkrais®, Feldenkrais Method®, Functional Integration® i Awareness Through Movement® są zarejestrowanymi markami usług FELDENKRAIS GUILD® of North America.