Strona Główna Metoda Feldenkraisa Metoda Lawresh Kontakt


  29.01, 20:58

O Metodzie Feldenkraisa

Gdyby twórca Metody Feldenkraisa - dr Moshé Feldenkrais - żył, skończyłby w maju 2012 r. 108 lat... To już przeszło 28 lat od śmierci geniusza – o którym mówiło tak wiele znanych osób..

Metoda Feldenkraisa to subtelna i przemieniającą forma edukacji, w czasie której uczymy „uczenia się”. Ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane - w materialnych i niematerialnych aspektach naszego doświadczenia. Głównym zamierzeniem Metody Feldenkraisa jest zwiększanie świadomości, a w konsekwencji zintegrowanie ciała i umysłu jednostki - wewnętrznego zrozumienia kim jesteśmy i jak z siebie samych korzystamy, czy też jak siebie samych traktujemy...

W ciągu życia wykorzystujemy ułamek swojego pełnego potencjału psychofizycznego, każda osoba w większym bądź mniejszym stopniu. Przykładowo wykorzystanie potencjału jest inne w zawodzie sportowca czy tancerza, a inne u osób o bardziej ograniczonych możliwościach poruszania się, które dotknęło np. porażenie mózgowe, paraliż, amputacja. Dr Moshé Feldenkrais w książce The Potent Self. A Study of Spontaniety and Compulsion zwrócił szczególną uwagę na potencjał, który nie jest wykorzystany. Mówił o możliwościach rozwoju człowieka, o nawykach, o równowadze. Pisał o człowieku dojrzałym, o wzięciu odpowiedzialności za własne działania. Analizował jak przebiega kontrola poruszania się rozpoczynając od intencji, a kończąc na realizacji ruchu. Według niego, ruch to tylko środek w procesie świadomości. Dr Moshé Feldenkrais nie był stricte zainteresowany ruchem, ale tym jak rozpoczynamy działanie, i kiedy działanie spotyka się z zamierzoną intencją. Nie był zainteresowany wolnością ruchu samego w sobie, ale wolnością w ogóle w działaniu. Ruch był połączony z intencją.

Metoda Feldenkraisa oddziałuje na nasz układ nerwowy, aby pomóc uzyskać dostęp do większego potencjału drzemiącego w naszym wnętrzu - w celu zwiększenia dobrego samopoczucia, poprawy elastyczności we wszystkich aspektach życia, i stawania się osobami, którymi możemy się stać.

Prezentacja Dr. Moshe Feldenkraisa o postawie ciała


Praca z tą metodą prowadzi do przerywania przyzwyczajeń i wzorców ruchowych, ukształtowanych w ciągu życia. Wszyscy mamy stałe wzorce ruchowe wynikające z naszego doświadczenia. Już we wczesnym dzieciństwie poznajemy swobodę ruchu, dopóki nie zostanie ona zakłócona przez kontuzje, złamania, skręcenia, uprawiany sport, wykonywany zawód bądź hobby. Może to być także wielogodzinne prowadzenie auta, przeżyte traumy i ciężkie doświadczenia. Te wydarzenia cofają nasze swobodne dotychczas poruszanie się, mimo to wzorce ruchów nadal pozostają.

Prezentacja Dr. Moshe Feldenkraisa, CERN, 1981 r.


Metoda Feldenkraisa poprzez małe, delikatne ruchy, umożliwia dostarczenie nowych informacji do mózgu, który rozpoznaje dawny porządek i efektywność. Dalej w przypadku dokonania wyboru, może zwolnić w jednej chwili latami występujące napięcie. Możliwe staje się wypracowanie bardziej efektywnego wzorca ruchowego. Prowadzi to do głębszego samopoznania, lepszego samo wyczuwania, spostrzegania i oceny reakcji na daną sytuację. Alternatywne możliwości organizacji naszego ciała są przekazywane do systemu nerwowego, prowadzą one do nowych, zaskakujących wyników w wizerunku siebie i w samym zakresie ruchu. Dzięki naszej bezpośredniej uwadze skierowanej na wykonywany ruch, aktywując zdolności właściwej samooceny, ułatwiamy świadomości dostrzeżenie rozwiązań w kierunku samouzdrawiania i przemiany. Poprzez szereg łagodnych, zorganizowanych ruchów, wykonywanych z pełną uwagą zwiększa się świadomość osoby praktykującej Metodę Feldenkraisa, co wpływa na zmianę obrazu siebie, postawy ciała, a tym samym zmianę poruszania się osoby w przestrzeni. Pomaga także przywrócić ciału poczucie integralności, a ruchy wykonywane w sposób prosty i subtelny pomagają złagodzić dyskomfort, ból i stres. Opracowana przez dr Moshé Feldenkraisa (1904-1984) metoda zapewnia skuteczny sposób kontaktowania się z inteligencją naszego ciała, aby szukać lepszej jakości życia.

Unikalność i wyjątkowość tej metody opiera się na prostocie i praktyczności. Jest to metoda empiryczna (oparta na doświadczeniach) i edukacyjna. Osadzona jest bezpośrednio pomiędzy psychologią a fizjologią, na pograniczu pedagogiki i terapii. Warto tu jednak zaznaczyć, że nie jest to terapia. W trakcie praktykowania Metody Feldenkraisa zaczynamy dostrzegać własne nawyki (nie tylko nawyki ruchowe) i to, jak znaczącą rolę odgrywają one w naszym życiu. Dowiadujemy się, że są one wyuczone, a więc modyfikowalne, co stanowi dalszą bazę edukacji psychofizycznej. Dr Moshé Feldenkrais w książce Body and Mature Behavior: A Study of Anxiety, Sex, Gravitation and Learning zaznaczył, że każda myśl oraz uczucie znajdują odzwierciedlenie w ruchu. Wyjaśnił także, że pojawia się relacja odwrotna: poprzez zmianę sposobu w jaki się poruszamy, możemy zmienić sposób, w jaki odczuwamy.

Praktyka pokazuje, że Metoda Feldenkraisa wywiera bardzo silny wpływ na emocje do tego stopnia, że powracają wspomnienia, zablokowane emocje odblokowują się, człowiek staje się bardziej otwarty, poprawia się jego kontakt z samym sobą oraz z innymi ludźmi, nie tylko na poziomie fizycznym, ale także na poziomie emocjonalnym. Osoba zaczyna rozróżniać i odczuwać poszczególne partie ciała. Osobom, które nie doświadczyły Metody Feldenkraisa może się to wydawać nierzeczywiste, niemniej jednak większość uczestników zajęć, potwierdza takie doświadczenia.

Od przeszło pół wieku Metoda Feldenkraisa była i nadal jest stosowana z ogromnym powodzeniem przez dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie.


Nasza polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych zwane w skrócie RODO, które ma na celu ujednolicenie regulacji związanych z ochroną danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Copyright © 2007-2017 Ewa Lawresh, wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie jakichkolwiek treści bez zezwolenia zabronione.

Nazwy Feldenkrais®, Feldenkrais Method®, Functional Integration® i Awareness Through Movement® są zarejestrowanymi markami usług FELDENKRAIS GUILD® of North America.